BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ректорът на Тракийски университет издаде заповед летният семестър да приключи неприсъствено

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС * STZAGORA.NET
*

Доц. д-р Добри Ярков

Доц. д-р Добри Ярков

Ректорът на Тракийски университет-Стара Загора доц. д-р Добри Ярков издаде заповед летният семестър на учебната 2019/2020 г. да приключи неприсъствено. Студентите, които са покрили всички изисквания по учебен план, ще получат служебна заверка за летен семестър 2019/2020 г., която ще бъде потвърдена от водещите преподаватели по съответната дисциплина.

Заповедта предвижда още всички семестриални изпити да се провеждат неприсъствено в електронна среда, както и учебните занятия със студентите в задочна форма на обучение да се провеждат неприсъствено като се използват всички форми на електронна среда.

Държавните изпити да се провеждат при възможност неприсъствено. Според спецификата в работата на съответните структурни звена, държавните изпити могат да се провеждат и присъствено при спазване на всички правила за социална дистанция и при стриктно спазване на следните инструкции на Ректора:

* До държавни изпити да се допускат студенти в групи с не повече от 10 човека.

* Достъпът до сградите на Тракийски университет да се осъществява при осигурени от лицата индивидуални предпазни средства (маски и ръкавици или други средства, покриващи носа и устата).

* На входа да бъде извършвана персонална дезинфекция с осигурени дезинфектанти.

* Всички допуснати студенти да се придвижват до залите за провеждане на държавни изпити с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране.

* Пред изпитните зали да се осигури контрол, за да не се позволява струпване както на студенти, така и на членове на изпитната комисия.

* В изпитните зали да се влиза поединично с представяне на документ за самоличност.

* Разпределението на студентите в залите да бъде организирано, съгласно правилата за отстояние от 2,5 метра между участниците в изпита.

* Всеки студент да притежава личен химикал със син цвят.

* След приключване на изпита, напускането на сградата на университета да се осъществява единствено с член от държавната изпитна комисия, като се съблюдават правилата за социално дистанциране.

Графикът на кандидатстудентската изпитна кампания остава непроменен, както е утвърден с Протокол № 1/18.12.2019 г. на Академичния съвет на ТрУ.

Заповедта на ректора е във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб и с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, както и въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и препоръките на министъра на образованието съгласно писмо – изх. № 91-04-47/14.04.2020 г., и на основание на решение на Академичния съвет Протокол № 6/29.04.2020
#

share button

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!