BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Стара Загора е домакин на първата Годишна среща на Националната рибарска мрежа

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Nacionalna ribarska mrezha 209Lozana VasilevaПървата Годишна среща на Националната рибарска мрежа ще се проведе в Стара Загора на 18 февруари (вторник) от 10:00 часа в хотел „Мериан Палас“.

В Годишната среща ще участват представители на Министерство на земеделието, храните и горите. Темата е „Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМДР (Програмата за морско дело и рибарство) 2014-2020“.

Събитието ще бъде открито от д-р Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 (на снимката).

Годишната среща има за цел да подпомогне членовете на Националната рибарска мрежа и бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението на одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство чрез предоставяне на практически насоки, обмяна на опит и дискутиране на въпроси, свързани с провеждането на процедури за избор на изпълнители.

По време на годишната среща ще бъдат представени и предстоящите приеми по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма за 2020 г.

ПРОГРАМА:

10:00 часа – 10:30 часа Регистрация

10:30 часа – 10:45 часа Официално откриване на срещата от Ръководителя на УО на ПМДР 2014-2020 д-р Лозана Василева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите и Ръководител на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020

Предстоящи приеми по Програмата за морско дело и рибарство съгласно актуализираната индикативна годишна работна програма за 2020 г.

10:45 часа – 11:00 часа Представяне на Националната рибарска мрежа и целите на годишната среща
Представители на Звеното за управление на Националната рибарска мрежа

11:00 часа – 12:30 часа Формулиране вида и предмета на процедура за избор с публична покана.
Практически насоки при определяне условията за участие в процедурата. Обсъждане.

12:30 часа – 13:30 часа Обeдна почивка

13:30 часа –14:00 часа Практически насоки за изготвяне на техническа спецификация, съдържаща минимални технически изисквания към изпълнението при различни обекти на процедурата – доставки, строителство и услуги.

14:00 часа – 14:45 часа Формулиране на критерии за определяне на икономически най-изгодната оферта. Практически насоки за изготвяне на методика за оценка на офертите.

14:45 часа – 15:00 часа Въпроси и отговори

15:00 часа – 15:30 часа Кафе-пауза

15:30 часа – 16:00 часа Основни правила за разглеждане и оценка на офертите в процедурата за избор на изпълнител с публична покана. Сключване на договор с избрания изпълнител.

16:00 часа – 16:45 часа Видове нередности, подлежащи на финансови корекции, съгласно приложимото законодателство.

16:45 часа – 17:00 часа Често допускани грешки в процедурите за избор на изпълнител по реда на ЗОП и ПМС 160/2016 г. в проектни предложения по ПМДР 2014-2020 г.
Представители на Дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ

17:00 часа – 17:20 часа Дискусия

17:20 часа – 17:30 часа Закриване на годишната среща.
#

социални бутони

Източник: stzagora.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!