BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Чуждестранните инвестиции в област Стара Загора нарастват за трета поредна година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
55446753

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2019 г. възлизат на 972.0 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с
2018 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 116.5 млн. евро и община Казанлък – 87.3 млн. евро.
През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.

Методологични бележки

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума от:
* чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
* плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
* минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
#

share button

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!