BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Близо 50 предложения бяха разгледани по време на октомврийското заседание на Общинския съвет Стара Загора

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

Сесия

Близо 50 предложения гласуваха днес общинските съветници в Стара Загора по време на редовното октомврийско заседание на местния парламент. Старейшините приеха вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година на община Стара Загора. Одобрена и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2022-2024 година.

По време на 28-то заседание беше гласувано създаването на 7-членна работна група, която да разгледа и ако се налага да изготви предложения за промяна на съответните подзаконови нормативни актове на Общинския съвет в Стара Загора (наредби), в които да се уреди изпълнението на предложението за разширяване на кръга от лицата, които могат да кандидатстват за настаняване в общинско жилище.

Приет беше План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загора. Целта му е предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на базата на Стратегическата шумова карта е управление, ограничаване и намаляване на шумовото натоварване в околната среда чрез прилагане на мерки и акустично планиране в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Тези мерки трябва да се базират на случаите, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, както и за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са превишени.

Общинските съветници приеха годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2020 г. Основните финансови показатели показват, че осем от дружествата са завършили годината на загуба, а три – на печалба. Общинските съветници определиха представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 12.11.2021 г.

С 34 гласа „За“ старейшините одобриха възможността за продажба на чрез тръжна процедура на имот с УПИ I690 в кв. 18, с. Старозагорски бани.

По време на днешното заседание беше подкрепено и предложението за дарение на терен в парк „Артилерийски“ за изграждане на православен храм. Строежът трябва да започне в рамките на 5 години от датата на прехвърляне на собствеността.

Днешното заседание на местния парламент се проведе дистанционно. Електронното гласуване се осъществяваше чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки бяха извършвани чрез приложението „Zoom“.
#

gerb

lice

бутони за споделяне

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!