BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

В Община Стара Загора очакват предложения за Културния календар за 2022 година

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

__Obshtinata 660 - C

Община Стара Загора отправя покана към културните организации, неправителствения сектор, гражданските сдружения, общинските структури в областта на културата и изкуствата, отделни творци и изпълнители, граждани за участие и партньорство при разработване на Културния календар на Общината за 2022 г. Предложенията се очакват до 15 ноември 2021г.

През годините Културният календар доказа, че е устойчив формат, който способства за реализирането на общинската културна политика, свързана с ангажиментите на местната власт за организирането на културния живот на територията на общината, изявата и развитието на собствения творчески потенциал, координирането и подпомагането на инициативите на културните организации, както и дейностите по формиране и задоволяване на културните потребности на общността. Целта е да се отговори в максимална степен на очакванията и интересите на съществуващите целеви групи, да се гарантира интензивен и с нужните качества културен календар, постигане на пълна съгласуваност и координация между заинтересованите страни, а така също и най-ефективното разпределение на общинския бюджет за 2022 г., направление „Други дейности по културата” в частта „Културен календар”.

При разработването и обсъждането на Календара за 2022 г., Община Стара Загора като основен финансиращ и координиращ орган, ще се възползва от правото си за възлагане и на конкретни културни поръчки, имащи отношение към Програмата за развитието на читалищата в Община Стара Загора за 2022 г., изпълняваните към момента проекти в областта на културното наследство и неговото опазване и съхранение, както и към действащите програми и инициативи на Министерство на културата и други държавни институции.

КРИТЕРИИ:

Културният календар на Община Стара Загора за 2022 г. има за цел да подкрепя и стимулира културни дейности, които:

1. Осигуряват широк достъп до създавания културен продукт и повишават интереса към културните институти и организации на територията на общината;

2. Съдействат за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона;

3. Представят иновативни практики в създаването, популяризирането и разпространението на културния продукт;

4. Създават условия за развитие на нови творчески индустрии;

5. Създават интегриран туристически продукт на база богатото културно-историческо многообразие в района;

6. Развиват гражданската инициатива в областта на културата, изкуството и туризма;

7. Създават условия за синхронизиране на културната политика на Община Стара Загора в съответствие с европейските практики и стандарти и мултиплициране на добрите такива;

8. Развиват и подпомагат международните контакти и културен обмен;

9. Спомагат за децентрализацията на културния живот в Общината;

10. Поощряват и съдействат за усвояването на нови територии и културни пространства;

11. Представляват дебютни проекти, основаващи се на иновативни идеи и практики;

12. Развиват любителското творчество и изкуствата, насочени към детска и младежка аудитория;

13. Залагат на креативен подход, многообразие и високо качество на създавания културен продукт;

14. Създават условия за равен достъп до културата и изкуствата на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното активно включване в културните процеси;

15. Гарантират устойчивост на резултатите;

16. Характеризират се със законосъобразност, целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите.

За всяка отделна инициатива трябва да се попълни отделно проекто-предложение и формуляр-бюджет по предоставените образци, като изискването е описанието да бъде максимално детайлно и подробно. Всички предложения да бъдат подадени на хартиен носител и по електронен път на и-мейл: kulturen.kalendar@starazagora.bg

След съответното обсъждане, разработване на Календара и приключване на процедурите по съгласуване, на сайта на общината ще бъде обявен окончателният му вид.

76338956383653758
#lice

бутони към социални мрежи

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!