BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSI

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на

2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6.7% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.2%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 23.4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31.9 и 12.8%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.5 хиляди, или с 4.3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 2.8 хил., а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Административни и спомагателни дейности“.

652472448Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2019 г. е 1 177 лв., за ноември – 1 203 лв. и за декември – 1 226 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 202 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 20.1% и „Строителство“ – с 8.5%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ със 7.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.2%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния – с 5.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 782 лв.), Враца (1 273 лв.) и Варна (1 236 лева).
76438396

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни
#

споделяне във facebook

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!