BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Стара Загора разработва проект – Стратегия за развитие на предприемачеството, иновациите и дигитализацията в областта[smartads]

*
__Obshtinata 660 - CВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> Община Стара Загора, в лицето на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, подготвя проект – Стратегия за развитие на предприемачеството, иновациите и дигитализацията в областта, както и пътна карта за внедряването й. Той е финансиран от Европейския съюз посредством Инструмента за техническа подкрепа.

Проектът има за цел да допринесе за структурна реформа в областта на предприемачеството, иновациите и дигитализацията (ПИД), целяща постигане на устойчиво развитие на икономическата екосистема.

В контекста на своя двоен преход (както по отношение на устойчивост, така и на дигитализация) област Стара Загора следва да насърчи икономически си дейности и да преструктурира местната бизнес среда към високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания. Областта следва да развие ПИД екосистемата и да се възползва от търговски възможности и привличане на инвестиции като начин за смекчаване на демографските тенденции и задържане на младото си население. Проектът е свързан с ключов приоритет на политиката на ЕС – Развиване на силна и жизнеспособна икономическа база и има за цел да подпомогне областта и местните власти в подобряване на техния капацитет за проектиране, развитие и прилагане на политики.

Предоставеното съдействие на област Стара Загора ще бъде осъществено чрез изпълнението на следните дейности:

* Изготвяне на анализ на текущото състояние в сферите на ПИД и сравнителен анализ;

* Разработване на стратегия и план за действие за подобряване на ПИД в областта с участието на широка група заинтересовани страни – публични администрации, бизнес, финансови, образователни институции и неправителствени организации;

* Идентифициране на търговски възможности, привличане на инвестиции и организиране на промоционални дейности;

* Изграждане на капацитет на местните и областни власти и ключови икономически партньори и оператори.

Съдействието се предоставя от ноември 2023 г. до февруари 2025 г.

В случай че България предприеме последващи действия на регулаторно, институционално и оперативно ниво по проектните дейности и препоръки, се очаква предоставеното съдействие да доведе до следните резултати:

* По-ефективна политика за предприемачество, иновации и дигитализация в област Стара Загора.

* Капацитет на администрациите и заинтересованите страни за стимулиране на икономическите и иновационни дейности в област Стара Загора.

Проектът е достъпен за широката общественост. Общината е отворена към идеи и предложения на гражданите за развитието на проекта. Заинтересованите страни, които желаят да допринесат, могат да изпращат своите предложения на следния имейл адрес: r.raykova@starazagora.bg

бутон за споделяне

Източник: stzagora.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!