BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общинските съветници на Възраждане внесоха пет питания към кмета на общината

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
Версия за смартфони >>>

_Vazrazhdane 660Във връзка с непрекъснати сигнали от граждани за препълнени съдове за разделно събиране на отпадъци, съветниците настояват за отговор сепарира ли се отпадъкът от контейнерите за общ битов отпадък, какво е годишното количество и какъв вид е отпадъкът, който е бил сепариран за последните пет години. Какви суми са заплатени на годишна база от община Стара Загора за депониране и какво е количеството депониран отпадък от община Стара Загора на Регионалното депо от началото на годината до 30 ноември, питат още съветниците. Те искат да знаят и какво е количеството на разделно събран отпадък, както и за какви дейности са изразходвани сумите, възстановени от РИОСВ по чл.64 на ЗУО за последните пет години.

Второто питане е свързано със зачестилите заявления и промени в Общия устройствен план (ОУП) на община Стара Загора. Колко на брой заявления за изменение на ОУП са постъпили в общинска администрация в периода от 30.01.2021 г. до 08.12.2023 г. и колко от тях са одобрени, са поставените въпроси от общинските съветници на Възраждане.

Те са внесли питане и за средствата от общинския бюджет, изразходвани във връзка с изпълнявания от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД проект, от началото на проекта до 01.12.2023 г. и предвидените такива до окончателното му приключване, включително и завършването на всички рехабилитационни дейности по засегнатите обекти.

През последните няколко мандата община Стара Загора активно разпродава общинските жилища. Съветниците натояват за отговор колко на брой са били общинските жилища, налични в общинския жилищен фонд на община Стара Загора към 01.11.2011 г., колко са продадените и колко са закупените общински жилища в периода от 01.11.2011 г. до 01.12.2023 г., какви са постъпленията в бюджета на община Стара Загора от продажби на общински жилища за периода 01.01.2022 г. до 01.12.2023 г., колко средства са изразходвани за закупуване на общински жилища и/или за ремонт на наличните такива, както и каква е общата стойност на наличните финансови средства от продажбата на общински жилища налични към 01.12.2023 г.

Последното питане на общинските съветници на Възраждане е във връзка с Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора и упоменатата в него информация, че просрочените задължения към Община Стара Загора за периода 2018-2022 година възлизат на около 6 млн. лева.

За предстоящото заседание на Общински съвет Стара Загора, съветниците желаят да получат информация колко на брой са просрочените задължения към Община Стара Загора за периода 2018-2022 година, колко от тях са на физически и колко на юридически лица, какви мерки е предприела община Стара Загора за принудително събиране на просрочените задължения в периода 2018-2022 г. и колко от длъжниците са обхванати чрез тези принудителни мерки, какви са резултатите от наложените мерки. Задълженията на кои лица (физически или юридически) са категоризирани като трудно събираеми и на кои като несъбираеми, както и налични ли са длъжници с просрочени задължения към община Стара Загора, към които не са предприети мерки за принудително събиране и какви са причините за това, питат още съветниците.
#

споделяне в социални мрежи

Източник: stzagora.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!