BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ректорът на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков участва в конференция “Инициатива “Три морета” – единство, иновации, свързаност”

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA. NET
*
Версия за смартфони >>>

197489870_313555263656992_832514069566117804_n

Държавите, които участват в инициативата „Три морета“, споделят редица общи цели – засилване на регионалната свързаност, особено по оста Север-Юг, в Централна и Източна Европа в областта на транспорта, енергетиката и цифровизацията, укрепване на икономическия растеж и сближаването.

Конференцията се организира в рамките на българското домакинство на инициативата и е под патронажа на президента Румен Радев.

Събитието събра водещи експерти от транспортния и инфраструктурен сектор, за да обсъдят значението на инициативата “Три морета“ и приноса на България за развитието й. Друга основна тема на дискусията бяха възможностите за подобряване на инвестиционната среда и благоприятен бизнес климат.

Тракийски университет – Стара Загора е част от инициативата, а ректорът доц. д-р Добри Ярков участва с презентация „Бъдещето на биоикономиката, основана на знанието и новите био-индустрии“ , която включваше темите:

* Тенденции в потреблението на биомаса, изкопаеми горива, метали и минерали.
* Институции, потенциал за развитие, бизнес модели.
* Новите изисквания към традиционните сектори и дейности;
* Биоикономика, базирана на знанието (Knowledge Based Bio-Economy).
* Био-базираните сектори произвеждат и използват възобновяеми биологични ресурси и / или прилагат иновативни биологични процеси и принципи за предоставяне на биологично базирани продукти, процеси и услуги.
* Транспортът като фактор за развитие на биоикономиката.

От организаторите – Институт по транспортно строителство и инфраструктура:

Нашата визия е да развиваме науката, научноизследователската и научно приложната работа, чрез добри идеи, адекватни ресурси и дейности, които развиват    академичния състав и позволяват младите да се обучават изпреварващо спрямо реалната икономическа среда. Повишаването качеството на обучение и преподаване за студенти и докторанти ще гарантира изграждането на устойчива и ефективна инфраструктура, в полза на хората.

Създаване на стабилна връзка администрация – наука – бизнес, в която науката има балансираща роля, роля на независим, категоричен и акуратен арбитър и консултант. Ние вярваме, че науката, предвид своя генезис и специфика има потенциала да води обществото към развитие, което гарантира устойчивост и просперитет, обещава бъдеще в професионалната кариера на млади архитекти, инженери , преподаватели – учени.

Една от основните цели на Форума е да подпомогне изработването на Стратегия за комплексно развитие на транспортната инфраструктура в България и нейните връзки със съседните държави. Сред задачите, които си поставя, е да:

– Подпомага процеса за подобряване и развитие на съществуващата транспортна инфраструктура в Република България и нейната адекватна връзка със съседни държави;

– Съдейства за редовен и достъпен поток и обмен на информация от и към заинтересованите организации, ангажирани с проблемите на транспортната инфраструктура;

– Съдейства на учебните институции за адаптиране на учебните програми и процеси към съвременните тенденции в транспортната инфраструктура;

– Представя становища с важни решения от форума, които да бъдат предоставяни на компетентните институции и обществото.

Факултетът по транспортно строителство е създаден през м. май 1987 г., поради необходимостта от подготовка на квалифицирани специалисти по транспортно строителство. Включва пет катедри, обучаващи студенти по специалностите на факултета и по важни общообразователни и инженерни дисциплини, а именно – катедра “Пътища и транспортни съоръжения”, катедра “Железници”, катедра “Геотехника”, катедра “Математика” и катедра “Обществени науки”.

Факултетът подготвя студенти-магистри с петгодишен срок на обучение в три специализации: “Пътно строителство”, “Железопътно строителство” и “Строителство на транспортни съоръжения”..

Тракийският университет предоставя висококачествено висше образование за професионална кариера в областта на хуманната и ветеринарна медицина, педагогиката, техниката и технологиите, селското стопанство, икономиката, екологията и опазването на околната среда, с цел професионално и личностно развитие на специалистите, необходими за икономическия и духовния просперитет на страната и региона.

Мисията определя образователната политика на Тракийски университет, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

За нейното осъществяване Университетът се ръководи от стратегически насоки, спрямо които ориентира цялостната си дейност.

#

споделяне в социални мрежи

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!