BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

1195 лв. средна месечна брутна работна заплата в област Стара Загора през септември 2019 г.

СТАРА ЗАГОРА ДНЕС – STZAGORA.NET
*
_NSI

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2019 г. намаляват с 1.8% спрямо края на юни 2019 г., като достигат 100.3 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на

2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ – със 7.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.2% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 32.2 и 12.7%.

В края на септември 2019 г. в сравнение с края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.4 хиляди, или с 4.2%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 2.9 хил., а най-голямо увеличение – в „Административни и спомагателни дейности“ – с 0.6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Строителство“, а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2019 г. е 1 153 лв., за август – 1 147 лв. и за септември – 1 195 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 165 лв. и се увеличава спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 0.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 10.4% и „Строителство“ – с 9.1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ с 2.8%.

Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.3%, като в обществения сектор нарастването е с 4.7%, а в частния – с 6.4%.

563263635631

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (столица) (1704 лв.).

541226213

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ.
#

spodelime

Източник: stzagora.net

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!