BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

14 милиона лева безвъзмездно финансиране получава Стара Загора за развитието на Индустриална зона “Загоре-Еленино”

Разписание – градски транспорт >>>>
*
1 (8)ВЕРСИЯ ЗА СМАРТФОНИ >>> Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и неговият екип проведоха днес следобед среща с министъра на иновациите и растежа Росен Карадимов

Поводът за срещата бе отпуснатото безвъзмездно финансиране в размер на близо 14 милиона лева за изграждането на инфраструктурата на западния дял от Индустриална зона “Загоре” – Стара Загора по протежение на пътя за близкото до града село Еленино. В срещата участваха също така Деляна Иванова, зам.-председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, както и областният управител Ива Радева.

Живко Тодоров благодари за компетентната работа на Министерството на иновациите и растежа (МИР), класирало Индустриална зона “Загоре-Еленино” сред 11-те получаващи финансиране индустриални парка в страната от всичките 20 проекта, кандидатствали за финансиране по процедурата на МИР – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Повечето от тях са от Северна България и само три – от Южна: в Стара Загора, Бургас и Сливен. Общите средства в размер на близо 207 млн. лв. са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“. Подадените заявки бяха общо в размер на близо 384 млн. лв. Приоритет по програмата имаха кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната. Там финансиране получават индустриални паркове в Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Видин и Търговище.

Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ бяха изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк (зона); научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

За Индустриална зона “Загоре-Еленино” общо допустимите разходи на проекта са 17 356 959 лв. Средствата от Механизма са 13 883 954.98 лв., а собственото финансиране от Община Стара Загора – 3 473 004.56 лв.

“Благодаря на министъра, защото МИР подходи изключително коретно, направи реална и обективна оценка на проектите, като класира тези, които наистина са най-добри, с най-висока добавена стойност – каза Живко Тодоров. – Един от тях е нашият, за Индустриална зона “Загоре-Еленино”. От години в Стара Загора, когато ставаше дума за индустриални зони, винаги се поставяше въпросът за “Еленино”. Но в нея реално нямаше нищо – нито ток, нито вода и канал, нито Подробен устройствен план – изобщо нищо от онова, което е важно за един инвеститор, освен голи терени, на които не беше сменено дори предназначението. Преди няколко години се хванахме заедно с директора на ИЗЗ и екипа на Общината, сменихме предназначението на тези терени, вкарахме ги в обхвата на индустриалния парк, който направихме съвместно с държавата. И последната стъпка беше да кандидатстваме за финансиране за изграждане на инфраструктура. В момента можем да кажем, че с реализирането на този проект ние ще имаме една напълно готова индустриална зона, подходяща за инвеститори, включително и за високотехнологични компании с висока добавена стойност, със сериозни обеми на дейност.” Кметът съобщи още, че вече и конкретен инвеститорски интерес и че в скоро време Стара Загора очаква още добри новини около сключването на договори с нови инвеститори за терените на ИЗ “Загоре-Еленино”. По думите му вече има договорени инвестиции в тази зона за над 650 млн. лв., които ще създадат над 1200 нови работни места.

20240628_154711На свой ред министър Карадимов отбеляза, че развитието на проекта за зона “Еленино” е изцяло заслуга на старозагорския кмет, благодарение на създадения екип, организация и желанието на Общината да бъде развита и тази част от Индустриална зона “Загоре”. “Този проект е безапелационен като принадена стойност и като необходимост – каза Росен Карадимов. – Заслугата на Министерството е, че въведохме много коректни правила за оценка на проектите от страна на комисиите. При такива правила нямаше как “Еленино” да не спечели. При това, забележете, той спечели в тежка конкуренция с предварителна бонификация на парковете в Северна България, заложена в самата програма.” Потенциалът за развитие на индустриалните паркове в България е огромен и шансът на Стара Загора, благодарение на кмета, е много голям – каза още министър Карадимов. Той уточни, че финансираните индустриални паркове, в това число и “Еленино”, трябва да са готови до 1 януари 2026 г.

В момента зона “Еленино” разполага с 420 декара площ, с опция за апортиране на още 200 декара от страна на Община Стара Загора.

Министър Карадимов добади и още нещо от изключителна важност: “Променихме стратегията на ББР с акт на Министерския съвет и освободихме финансирането от нейна страна на индустриалните паркове в частта им на грантовата схема, която получават. А в конкретния за Стара Загора случай, тъй като в индустриалния парк участват само държавни и общински структури, практически лимитът на банката е неограничен и по отношение на размера над безвъзмездната финансова помощ. Това означа, че паркът в Стара Загора утре може да кандидатства, да преговаря и да получи финансиране в огромен размер, който надхвърля безвъзмездната финансова помощ.”

Министър Карадимов подчерта, че МИР стимулира инвестициите в индустриалните зони и паркове и през още два инструмента. Българската банка за развитие може да осигури предварителното финансиране за изпълнението им, след като Министерският съвет одобри новата стратегия на банката, която й позволява да подкрепя публични инвестиции, изпълнявани с национални и европейски средства. Вторият инструмент е Българската агенция за инвестиции, която е към Министерството и осигурява финансови и нефинансови мерки за подкрепа за български и чужди инвеститори по Закона за насърчаване на инвестициите.

Следващата фаза в развитето на Индустриална зона “Загоре” ще бъде територията около Летището, отбеляза кметът Тодоров. За нея се водят разговори с Министерството на икономиката за начина, по който Община Стара Загора да я придобие.

Изпълнителният директор на Индустриална зона “Загоре” Радослав Танев уточни, че с безвъзмездното финансиране по проекта ще се изгради 6.5 км водопровод и канализация от кръговото кръстовище до “Новотехпром” към зона “Еленино”, със захранване на всички останали парцели, с които разполага в тази посока индустриалната зона, както и с пълна рехабилитация на съществуващия път, включително неговото преасфалтиране като краен етап. В процеса на подготовка на документите по проекта е привлечен инвеститор с 240 млн. лева, чийто проект ще разкрие над 800 нови работни места за жителите на Стара Загора и региона, съобщи още Радослав Танев. В напреднал етап са преговорите и с втори високотехнологичен инвеститор на терените в зона “Еленино”. Тези инвеститори ще ангажират почти половината от площите там.

Разкриването на стотици нови работни места ще бъде прекият ефект за всички старозагорци от развитието на Индустриална зона “Загоре”. Защото общините не строят предприятия, а създават условия пред бъдещите инвеститори – обобщи кметът Живко Тодоров.

сподели ме

Източник: stzagora.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!